Start et nytt emne
Implementert

Mer informasjon til søker ang. tilsagnets varighet

Etter at vi har utført endring for mer informasjon rundt tilsagnets varighet. Har vi fått ønske fra søker om mer informasjon knyttet til hjelpeinfo som vises i tooltip. For mer info om ny funksjonalitet se endringsdokumentasjon.


Vi har pr. i dag kun en generisk tekst som indikerer "Varsel om utgått dato for tilsagnets varighet som er 31.12.2013. Kontakt evt. forvalter for avklaring."


Ønske fra søker går på kanskje å vise mer konkret informasjon om hvem de evt. skal kontakte. Dette kan være saksbehandler på saken. Pr. i dag er ingen utvidet info lagt inn, så dette er så langt kun et forslag.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar