Start et nytt emne

Bruke RF13.50 til innspill neste års RUP

(Forslag her fra Aust-Agder fylkeskommune)


Internt her kom det opp en ide om å bruke RF1350 også til å samle innspill til neste års RUP.

Dette for å stimulere til økt bruk av RF1350 og for å samle innspill ett sted hvor alle kan lese hverandres innspill. Vi tror det kan gi en bedre prosess.

 

Innspill er gjerne ideer eller forslag til tiltak, de er skriftlig formulert men normalt ikke detaljert på prosjektnivå. Det er ønskelig å invitere til slike innspill snart, og tidligere år har vi mottatt slike innspill via epost eller vanlig postmottak.

 

Vi kunne tenke oss en kjapp drøfting med deg om hvordan dette kan gjøres, og om det er mulig slik vi har tenkt?

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar