30.06.2013 - INFORMASJON: Tidligere lenke til endringsdokumentasjon

Endringer utført i programmet i perioden 01.01.2012 til 01.01.2015 er dokumentert på lenken:

https://www.regionalforvaltning.no/Dokumentasjon/System/ 


Endringer utført i programmet fra og med 01.01.2015, er dokumentert her på bruker-støtte under emne "Nyheter".